Напутствие новым студентам

Директор учебного центра „Кристалл“ – PhDr. Здена Мала

Уважаемые коллеги, дорогие студенты,

Сегодня первый день учебного года 2019/20 и встречаемся мы здесь впервые. Вы переполнены надеждой и ожиданием, как и мы, преподаватели.

Мы надеемся, что вы – студенты усердные и мотивированные, которые заинтересованы в посещении лекций, которые слушают, записывают, обсуждают, рассуждают, выполняют домашние задания, читают рекомендованную литературу, смотрят чешское телевидение и чешские фильмы, а также гуляют по Праге по выходным, любуясь прекрасной архитектурой, посещая музеи, галереи, выставки и театры.

Вы – являетесь студентами гуманитарного направления и должны не только как можно лучше выучить чешский язык, но и ознакомится с историей и культурой Центральной Европы и Чешской Республики.

Вы, вероятно, ждете новых впечатлений и надеетесь, что в конце подготовительного года успешно сдадите вступительный экзамен на вами выбранный факультет.

Предстоящий год обязательно будет интересным и скучать не придется. Но если вы ограничите домашнюю самоподготовку на изучение ночной жизни в Праге, то у вас не будет шансов на успех.

У вас нет шансов на успех, если вы не начнете с сегодняшнего дня работать над собой. Мы поможем вам, мы укажем вам путь, но по этому пути вы должны будете идти сами.

Я предполагаю, что многим из вас учеба в школе давалась легко и что вы были под контролем ваших родителей или бабушек с дедушек. Здесь никого такого не будет, вам нужно будет себя самим заставлять и учиться ежедневно.

Самое большой ошибкой, которую вы можете сделать, это взять несколько дней отдыха, с тем, что потом наверстаете упущенное. Вы не сможете догнать упущенное, это я вам могу гарантировать. Вы еще больше запутаетесь во всем. Первые недели перед Рождеством – самые трудные и самые важные. В декабре, мы, учителя, в основном уже знаем, у кого есть шанс добиться успеха, а у кого нет.

Осенью некоторые из вас придут к выводу, что жизнь в чужой культуре не для них и захотят вернуться домой. Каждый год несколько студентов не добровольно покидают школу, потому что их исключают из-за пропусков занятий и неудовлетворительных результатов.

Мы желаем, чтобы этого с вами не произошло, чтобы вы преодолели все трудности и, как и многие из ваших предшественников, были успешны и с радостью возвращались в Кристалл, чтобы рассказать, чего вы достигли.

Это ваш год, и зависит только от вас.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

Je první den akademického roku 2019 – 20 a poprvé se tu dnes spolu setkáváme. Vy máte svá očekávání a my pedagogové také.

My očekáváme pilné a motivované studenty, kteří  se zájmem  chodí na lekce, poslouchají, zapisují si, diskutují, doma o všem přemýšlejí, dělají domácí úkoly, čtou doporučenou literaturu, dívají se na českou televizi a české filmy a o víkendech chodí po Praze, všímají si krásné architektury, navštěvují muzea, galerie, výstavy a divadla.

Jste studenti humanitních oborů, musíte se nejen co nejlépe naučit češtinu, ale také se seznámit s historií a kulturou střední Evropy a České republiky.

Vy asi očekáváte nové zážitky a doufáte, že na konci přípravného roku bude úspěšně složená přijímací zkouška na vysněnou fakultu.

Rok, který vás čeká, bude rozhodně zajímavý, nudit se určitě nebudete. Pokud ale svou domácí přípravu omezíte na studium nočního života v Praze, nemáte šanci uspět.

Nemáte šanci uspět, pokud ode dneška na sobě nezačnete tvrdě pracovat. My vám budeme pomáhat, ukážeme vám cestu, ale jít musíte sami.

Předpokládám, že mnohým z vás šlo učení samo, nebo že na vaše domácí úkoly dohlíželi rodiče nebo prarodiče. Teď tady nikdo takový nebude, musíte si sami poručit a denně se učit.

Nejhorší, co můžete udělat, je dát si pár dní odpočinku, s tím, že potom zaberete a všechno doženete. Nedoženete, to vám mohu garantovat. Jen se ve všem ztratíte úplně. První týdny do Vánoc jsou nejhorší a nejdůležitější. V prosinci my učitelé už v podstatě víme, kdo má šanci uspět a kdo ne.

Během podzimu možná někteří z vás sami poznají, že život v cizí kultuře pro ně není, a budou se chtít vrátit. Každý rok několik studentů opustí školu nedobrovolně, protože je kvůli absenci a špatným výsledkům vyloučíme.

Přejeme vám, aby se to vašemu ročníku nestalo, abyste vše zvládli a jako tolik vašich předchůdců se úspěšně a s radostí na Krystal vraceli zpět vyprávět o tom, co jste dokázali.

Je to váš rok a je to na vás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.