Erasmus 2019

PhDr. Zdena Malá, ředitelka střediska, foto – Oxana Kravchenko

Každým rokem vyjíždí studovat několik tisíc studentů Univerzity Karlovy   https://cuni.cz/UK-9726.html na evropské univerzity.

A z nich přijíždějí do Prahy stovky studentů z celé Evropy studovat na všech fakultách UK v anglickém programu.

Mapa zapojených zemí do programu Erasmus+

Studentům je tradičně nabízena možnost zúčastnit se zdarma úvodního intenzivního kurzu češtiny, který se tradičně koná na střediscích ÚJOP UK Krystal a Hostivař. Letos jich bylo vybráno asi 130.

Polovina z nich se učila češtinu u nás na Krystalu v pěti třídách od 2.9. do 20.9. Dopoledne měli češtinu, každý den pět hodin, za tři týdny probrali skoro celý první díl učebnice Čeština expres 1 autorky Lídy Holé. Na závěr kurzu psali test, pokud ho absolvovali na více než 60% a měli 100% docházky na výuku a doprovodné aktivity, získali osvědčení a s ním i 7 kreditů. To je opravdu hodně, tolik se dostává obvykle za úspěšné absolvování dvou předmětů.

Kromě výuky češtiny na studenty čekala jízda parníkem po Vltavě, aby poznali krásy Prahy z jiného pohledu než obvykle. Se svými lektory šli na procházku po Praze, ale někam, kam běžní turisté nepřijdou – třeba do Karlína nebo na Vyšehrad.

Společně jeli v sobotu 14.9. na výlet do Kutné Hory, někteří z nich neměli úplně dobrý pocit z Kostnice, ale gotické město v krásném zářijovém slunci zapůsobilo ohromně.

Pro některé byla návštěva operního představení Rusalky nebo Prodané nevěsty jejich první operní zážitek, o to víc se jim to líbilo.

A co napsali o kurzu? Tady je několik komentářů z anonymních dotazníků:

One of the best things about studying at the centre is the intensity with which one is introduced to the Czech language. I had the feeling that I discovered the language by myself and I felt that with every lecture my Czech improved a lot.

I liked the fact that the teacher was very nice and patient, the atmosphere of the class was great. The environment was good. Within 3 weeks, we are now able to understand and to speak Czech words which is very useful because it is sometimes scary to go to a country without knowing any word. Moreover, thanks to it we discovered Prague and friends.

The methods of teaching of our teachers that made possible for me to understand and actually feel familiar to a completely different language (games, repetitions and also the cultural activity out of the class)

Our teachers really did a great job and were very patient with us. Lenka also invested a lot of time to give us tips and answer our questions even if they were not related to the course.

I thought that the Intensive Czech learning course was excellent

The teacher was great, patient, smiling and with good methods of learning. He made the four hours of classes every morning with great atmosphere while studying.

Every staff member I’ve met has been very nice, helpful and overall enthusiastic and cheerful, which creates a really nice enviroment.

I thought that do not really like opera, yet it was wonderful and the building was stunning. I would like to go to the National Theatre again to see other plays/operas.

Thank you for everything. I have really enjoyed myself. I think it was a great way to start my study journey in Prague.

Программа „Эразмус“

Директор учебного центра Здена Мала, перевод – Анек

Каждый год несколько тысяч студенток и студентов Карлова университета едет учиться в другие европейские университеты  https://cuni.cz/UK-9726.html .

И наоборот, сотни студенток и студентов со всей Европы приезжают в Прагу, чтобы учиться на английском языке на разных факультетах нашего университета.

Карта стран, участвующих в программе обмена Erasmus+

Студентам и студенткам предоставляется возможность принять участие в интенсивном вводном курсе чешского языка, который традиционно проводится в центрах ИЯПП КУ Кристалл и Гостиварж. В этом году этой возможностью воспользовались около 130 человек.

Половина из них изучала чешский язык в Кристалле в пяти группах со второго по двадцатое сентября. Уроки проводились с утра и до обеда – по 5 часов каждый день. Этот темп позволил за три недели пройти почти весь первый том учебника “Чешский Экспресс I” авторства Лиды Голы. В конце курса студентки и студенты сдали тест, и если по результатам теста получили более 60%, то при 100% посещаемости уроков и внеклассных мероприятий, им был выдан сертификат и начислено 7 кредитов. Это действительно много – столько обычно получают за успешное завершение двух предметов.

В дополнение к обучению чешскому языку студенты и студентки катались на пароходе по Влтаве, чтобы посмотреть на красоты Праги с необычной стороны. Кроме того, они вместе с лекторами гуляли по Праге такими маршрутами, какими обычные туристы ходят редко, например, в Карлин или Вышеград.

В субботу 14 сентября состоялся совместный выезд в город Кутна Гора. Не всем пришлась по душе декорированная человеческими костями церковь Костнице, но сам готический городок под прекрасным сентябрьским солнцем оставил приятное впечатление.

Для некоторых посещение оперных спектаклей «Русалка» и «Проданная невеста» стало первым оперным опытом, более того, опытом приятным.

А что они сами написали о курсе? Вот некоторые комментарии из анонимных анкет смю выше.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *