Pražské synagogy

Martyanova Yulia, K7

            Každá lekce na kurzu Dějiny umění je velmi důležitá pro přijetí a budoucí studium na univerzitě. Na štěstí, že Dějiny moderního umění nás učila paní Eva. Paní Eva je výborná specialistka a hodně jsme se od ní naučili. Každá lekce s paní Evou byla velmi zajímavá nejen ve třídě, ale i online.

            Poslední lekce o dějinách moderního umění s paní Evou se konala v centru Prahy. V tento den paní Eva provedla prohlídku pražských synagog. Potkali jsme se u Filosofické fakulty Univerzity Karlovy u posmrtné masky Jana Palacha. Paní Eva nám vyprávěla příběh Jana Palacha a sochaře Olbrama Zoubka. Sochař Olbram Zoubek vytvořil také památník Obětem komunismu, který stojí od vrchu Petřín až po Vítěznou ulici.

            U Filosofické fakulty stála první synagoga, kterou jsme navštívili. Byla to Pinkasová synagoga. Je jednou z nejstarších synagog v Praze. V areálu synagogy je starý židovský hřbitov. Paní Eva promlouvala o židovských tradicích, například o rituálním omývání, které ženy dělají jednou měsíčně. Ještě předtím, než se stala synagoga modlitebnou, byla tato synagoga místem, kde probíhalo rituální omývání. Na stěnách uvnitř Pinkasovy synagogy jsou napsána jména a příjmení židů, kteří zemřeli během Druhé světové války.

            Další synagogou byla Klausová synagoga. Je velmi oblíbená mezi turisty, blíž ní je ulice, na které se prodává mnoho suvenýrů spojených s židovskými tradicemi. Synagoga je největší v bývalém pražském židovském ghettu a jediným příkladem raně barokní synagogy. Nad vchodem do ní je nápis v hebrejštině, v překladu jako «To je brána k Pánu, spravedlnost skrze ně prochází».

            Pak jsme se dostali do staronové synagogy. Je známá svou legendou o Golemovi. V podkroví, kde je uložen Genius pražské komunity, je tělo Golema, kterého stvořil rabín Jidáš Ben Bezalel. Synagoga byla postavena v poslední třetině 13. století královskými zedníky, kteří pracovali nedaleko na stavbě Anežského kláštera.

            Poslední synagogou, kterou jsme navštívili, byla Španělská synagoga. Je největší ze všech a nejkrásnější. Díky paní Evě jsme se dostali dovnitř této synagogy. Zde jsme viděli, jak synagoga vypadá uvnitř, vyprávěli nám příběh synagogy. Dozvěděli jsme se, že ve starých synagogách jsou jednotlivá místa pro ženy, odkud mohli službu sledovat. Říkali nám, jak probíhá služba, ukázali jsme, jak vypadají svitky Tóry a slyšeli jsme písně, které zpívají ve službách.

            Byl to poslední den lekci a je to velmi smutné. Celý rok jsme měli nové poznatky pro budoucnost. Děkuji paní Evě za lekce a znalosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.