Pražské synagogy

Martyanova Yulia, K7

            Každá lekce na kurzu Dějiny umění je velmi důležitá pro přijetí a budoucí studium na univerzitě. Na štěstí, že Dějiny moderního umění nás učila paní Eva. Paní Eva je výborná specialistka a hodně jsme se od ní naučili. Každá lekce s paní Evou byla velmi zajímavá nejen ve třídě, ale i online.

Continue reading

Přednáška v Karolinu pro budoucí kunsthistoriky

Yasmin Kholmurodova, K1

Přiznejte se, že když slyšíte definici „dějiny umění“, tak si hned představujete nějakého knihomila, který se vždycky topí v hromadě různých nudných publikací a obrázků nesrozumitelných buď mramorových antických soch, nebo abstraktních skvrn na plátnech. Možná vás překvapím, ale v naši škole budoucí kunsthistoriky mají asi nejčastější praktické lekce! Už jsme byli na personální výstavě Bedřicha Dlouhého, na přednášce Rostislava Šváchy, v knihovně Ústavu dějin umění Akademie věd, a teď jsme navštívili známý Karolinum.

Continue reading

Выставка „Moje gusto“ Бедржиха Длоугого в Праге

Анохина София, студентка направления «История искусства»

Много ли современных чешских художников вы знаете и можете назвать популярными или самобытными? К сожалению, нет, но исключения имеются, именно таким исключением является художник Бедржих Длоугий (Bedřich Dlouhý),  чью ретроспективу мы можем наблюдать в части Галерии столичного города Прага (Galerii hlavního města Prahy), а именно в выставочном зале Городская библиотека (Městská knihovna), куда мы, студенты программы «История искусства», отправились с преподаветелем пани Евой Яначевой.

Continue reading

Přednáška na Ústavu dějin umění AV ČR

В четверг мы, группа искусствоведов, присутствовали на лекции чешского историка архитектуры Ростислава Швахи, которая проходила в Иституте истории искусств Академии наук ЧР. На эту интересную лекцию нас взяла наша преподаватель истории современного искусства пани Эва Яначева.

14. listopadu v 17:00 malá skupina budoucích kunsthistoriků vyšla ze školy a přijela na stanice Staroměstská, odkud musela dojít do Ústavu dějin umění Akademie věd. Sem nás pozvala paní Eva Janáčová, která tam pracuje a zároveň učí nás dějinám moderního umění.

Continue reading